Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6893207
od 02 marca 2005Organizacje pozarządowe » Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Samarytanin”

Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Samarytanin”

 Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „SAMARYTANIN”

    Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „SAMARYTANIN” w Strzelnie ul.Kolejowa 5 zostało zarejestrowane pod nr BY XIII NS-Rej.KRS/756/3/727 w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 21.08.2003r.
    
    Podstawowym celem Stowarzyszenia jest:
- udzielanie bezinteresownej pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne w sprawach dotyczących poprawy warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych,
- aktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych zwłaszcza osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi i rozwijanie samopomocowego ruchu osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
- podejmowanie i rozwijanie indywidualnych i zorganizowanych form pomocy dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,
- organizowanie placówek opiekuńczych, pośrednictwa pracy,
- szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych.

    Stowarzyszenie ściśle współpracuje ze Środowiskowym Domem Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Strzelnie, w którym znajduje się także jego siedziba. Terenem działania SPN „Samarytanin” jest Strzelno oraz obszar całego Kraju.
    SPN „Samarytanin” zrzesza 54 członków oraz liczne grono sympatyków. Działalność w Stowarzyszeniu ma charakter społeczny, finansowana jest głównie ze składek członkowskich oraz szeroko rozumianego sponsoringu.
    Stowarzyszenie „Samarytanin” wraz z Środowiskowym Domem Samopomocy w Strzelnie jest organizatorem licznych, spotkań, plenerów, zawodów, wystaw i innych imprez o charakterze integracyjnym, w których uczestniczą społeczności lokalne i ponad lokalne.
SPN „Samarytanin” w celu realizacji swych zamiarów ściśle współpracuje w Strzelnie z Urzędem Miejskim, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.
    Zarówno Zarząd SPN jaki i członkowie, doskonalą swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w różnych szkoleniach, kursach, sympozjach itp.
Dzięki zaangażowaniu członków SPN „Samarytanin” możliwy jest udział osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, spartakiadach sportowych, wycieczkach krajoznawczych, terapii, zajęciowej, pokazach artystycznych itp.
Miarą stopnia oddziaływania SPN „Samarytanin” na społeczności lokalne są liczne wystawy, dyplomy, puchary zdobyte podczas integracyjnych spotkań przez osoby niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi.
    Z racji swej działalności Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Samarytanin” jest zauważane i znane społeczności Strzelna i województwa kujawsko - pomorskiego.

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

2432

Źródło:

Irena Tomaszewska

Ostatnia zmiana:

2010-10-05 14:07:43

Utworzony:

2010-10-05 14:03:39

Historia zmian


Sputnik Software