Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6893267
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Informacja w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Strzelno.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STRZELNO

Z DNIA 3 września 2010 r.

 

 

w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Strzelno.

 

 

Na podstawie art. 4 a ust. 1-3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) oraz  § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873) informuję, co następuje:

 

 

 

§ 1. Ogłaszam zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Miasta i Gminy Strzelno za 2009 r., stanowiące załącznik do niniejszej informacji.

 

§ 2. Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

Załącznik

                                                                                                                             Do informacji

                                                                                                                             Burmistrza Miasta i Gminy Strzelno

                                                                                              Z dnia 03.09.2010 r.

 

 

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Miasta i Gminy Strzelno za rok 2009.

 

 

a) I półrocze

 

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

Do1918r.

1919-45

1946-1970

1971-2002

Po 2002r.

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

Poniżej 40 m2

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

5,75

0,77

 

 

 

 

 

3,16

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 m2 do 60 m2

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

5,75

 

 

 

 

 

 

3,16

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyżej 60 m2 do 80 m2

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

5,30

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyżej 80 m2

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

1,19

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) II półrocze

 

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

Do1918r.

1919-45

1946-1970

1971-2002

Po 2002r.

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

Poniżej 40 m2

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

0,77

 

 

 

 

 

3,49

 

1,00

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 m2 do 60 m2

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

8,00

 

 

 

 

 

 

3,18

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyżej 60 m2 do 80 m2

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

7,00

3,00

 

 

 

 

 

3,62

 

1,00

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyżej 80 m2

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

1,19

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

2067

Źródło:

Sylwia Kowalska

Ostatnia zmiana:

2010-09-22 08:18:30

Utworzony:

2010-09-22 08:10:04

Historia zmian


Sputnik Software