Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6902395
od 02 marca 2005Aktualności » Gminne

Strzelnianin Roku 2009

Strzelnianin Roku 2009

    17 czerwca 2010 r. miała miejsce szczególna uroczystość w Sali MGOKiR. W tym dniu, jednogłośną decyzją Kapituły z jej przewodniczącym - burmistrzem Ewarystem Matczakiem został uhonorowany za zasługi dla Strzelna druh Gwidon Trzecki. – prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych-Koło w Strzelnie, Kawaler „Krzyża Armii Krajowej”, odznaczony Odznaką Weterana Walki o Niepodległość, Kawaler Lauru Pokoleń, Harcmistrz RP, członek Towarzystwa Miłośników Miasta Strzelna.
    Pan Gwidon Trzecki jest człowiekiem niezwykle skromnym i bardzo pracowitym, oddanym swojej pasji pszczelarskiej, bardzo optymistycznie nastawionym do życia, mimo wielu przeciwności losu. W 2009 r. aktywnie włączał się w przygotowanie uroczystości patriotycznych, rocznicowych oraz był współinicjatorem przedsięwzięć związanych z upamiętnieniem walczących o nasze miasto żołnierzy, m.in. obelisku przy szpitalu, czy też pomnika poległych Strzelnian na Starym cmentarzu (szerzej sylwetkę p. Gwidona prezentowaliśmy we Wieściach ze Strzelna: marzec-kwiecień  nr 115).
    Druh Gwidon Trzecki podziękował za tak szczególne wyróżnienie, mówił też o złożonym przyrzeczeniu harcerskim, któremu jest wierny od 1936 r. Następnie Strzelnianin Roku 2009 otrzymał gratulacje od władz samorządowych, przybyłych na uroczystość, m.in. burmistrza Strzelna – Ewarysta Matczaka wraz z przewodniczącą RM Dorotą Repulak, Przemysława Zowczaka, wójta Jezior Wielkich-Marka Maruszaka, Strzelnianina Roku 2008 –  dr Ryszarda Cyba, prezesa TMMS - Mariana Przybylskiego, członków ZKRPiBWP, harcerzy z p. Agnieszką Jabłońską oraz rodziny, w imieniu której słowa podziękowania wygłosił p. Wojciech Rutkowski. 
    Później zgromadzeni na uroczystości odśpiewali „sto lat”, po czym wystąpił z programem artystycznym chór Harmonia. Na zakończenie wszyscy udali się na posiłek przygotowany przez Gminną Radę Kobiet.

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

2863

Źródło:

Irena Rymaszewska, fot. Heliodor Ruciński

Ostatnia zmiana:

2010-06-24 15:18:46

Utworzony:

2010-06-24 15:08:57

Historia zmian


Sputnik Software