Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6902458
od 02 marca 2005Aktualności » Kulturalne

Dzień poświęcony muzyce

Dzień poświęcony muzyce

    W sobotę 29 maja 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich zagościła muzyka. Muzyczne święto, zorganizowane pod hasłem Dzieje ruchu muzycznego na ziemi jeziorańskiej po drugiej wojnie światowej, miało na celu przybliżenie muzycznej historii tej części powiatu mogileńskiego, a także uhonorowanie czołowych jeziorańskich animatorów ruchu muzycznego.  
    Całość rozpoczęła sesja popularnonaukowa. Autorzy referatów skupili się na przybliżeniu początków powojennej działalności muzyczno-teatralnej na ziemi jeziorańskiej oraz historii wybranych zespołów. 
    Rafał Budny w referacie pt. Muzyka i teatr na ziemi jeziorańskiej 1945-1950, przybliżył przede wszystkim działalność dwóch nauczycieli z Jezior Wielkich – Kazimierza Woźnieckiego i Stanisławia Matczaka, oraz dzieje prowadzonych przez nich organizacji - Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej „Harmonia” oraz Zespołu Teatralnego „Świt”.
    Działalność Kazimierza Woźnieckiego, a także innej uzdolnionej muzycznie rodziny z terenu Gminy Jeziora Wielkie – Skowronów, przewijała się również w referatach Pawła Politowskiego (Orkiestra Dęta i Estradowy Zespół „Odeon” – rozwój i działalność artystyczna), oraz  Beaty Jąkalskiej, która przybliżyła historię „Jezioran”, lokalnego ambasadora kujawskiego śpiewu i muzyki (Powstanie i działalność Zespołu Folklorystycznego „Jezioranie”).
    Na zakończenie Tadeusz Ciałkowski w swoim wystąpieniu pt.  Inne zespoły muzyczne ziemi jeziorańskiej, przedstawił pokrótce historię działalności takich grup, jak „Jutrzenka”, „Ekonutki”, „Kaśka i Chłopcy” czy funkcjonujący przy jeziorańskim Klubie Seniora zespół „Radość”. 
    Organizatorem sobotniego święta muzyki był Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich oraz Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Strzelnie, skupiające miłośników historii z gmin Jeziora Wielkie, Mogilno i Strzelno. Całość prowadził Jacek Sech.

    więcej informacji >>


Beata Jąkalska
Paweł Politowski
Tadeusz Ciałkowski

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

2956

Źródło:

Rafał Budny

Ostatnia zmiana:

2009-08-19 14:32:16

Utworzony:

2009-08-19 14:21:58

Historia zmian


Sputnik Software