Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6905112
od 02 marca 2005Aktualności » Oświatowe

,,Rozwój Przez Kompetencje"

                                                                   

Gimnazjum w Strzelnie zostało zakwalifikowane do projektu „Rozwój Przez Kompetencje”
 

    Celem projektu  „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE”  jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości.
    Uczniowie Gimnazjum będą odbywali zajęcia w dwóch zespołach 10 osobowych:
-Zespół Matematyczno –Przyrodniczy
- Zespół Przedsibiorczość
    Szkolne Zespoły Kompetencyjne będą realizowały zadania edukacyjne w oparciu o metodę projektową prowadzenia zajęć, przy szerokim wykorzystaniu e-learningowych materiałów edukacyjnych. Zajęcia będą prowadzone przez opiekunów szkolnych, rekrutowanych spośród nauczycieli przedmiotów związanych z kompetencjami kluczowymi rozwijanymi w projekcie, w wymiarze 10 godzin w miesiącu, w ramach zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkołach. Dodatkowym wsparciem dla zespołów będą zajęcia z kadrą naukową uczelni, prowadzone w wymiarze 8 godzin w semestrze.
    W ramach portalu edukacyjnego będzie udostępniona uczestnikom projektu  Biblioteka Kompetencji obejmująca 120 tematów projektów wraz z przykładowymi konspektami. Zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone metodą projektu w obszarze wybranego tematu z Biblioteki Kompetencji. Tematy projektowe będą skorelowane z materiałami e-learningowymi, zawierającymi wiedzę merytoryczną niezbędną do realizacji projektu.
    Każdy z 10 osobowych zespołów będzie tworzył jeden wspólny projekt w semestrze, który następnie zostanie oceniony przez ekspertów z uczelni. Po zakończeniu roku szkolnego opracowane przez zespoły projekty zostaną umieszczone na portalu.  Bieżące postępy prac uczniowie będą przedstawiali w ramach prowadzonych na portalu e-kronik zespołów.
    
Zespoły, które wykonają najlepsze projekty otrzymają nagrody w ramach festiwali naukowych organizowanych na uczelni po zakończeniu roku szkolnego.
    Na zakończenie projektu uczestnicy Szkolnych Zespołów Kompetencyjnych otrzymają Certyfikat Uczestnika Szkolnego Ruchu Naukowego, potwierdzający uczestnictwo przez 3 lata szkolne w pozalekcyjnych zajęciach edukacyjnych w ramach projektu.
    Projekt jest realizowany w okresie od X. 2009 r. do VIII. 2012 r.
    Warunkiem koniecznym jest uczestnictwo ucznia w ramach projektu przez 3 lata szkolne.
Zajęcia rozpoczną się w 2010 r.  w drugim semestrze roku szkolnego.

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW
1. Projekt oferuje wszystkim zakwalifikowanym uczniom bezpłatny udział w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych lub przedsiębiorczości prowadzonych przez nauczycieli szkół, jak również kadrę dydaktyczną uczelni wyższych.
2. Każdy uczeń w trakcie 3 kolejnych lat szkolnych począwszy od II semestru roku szkolnego 2009/2010 będzie mógł rozwijać swoje kompetencje pod okiem nauczycieli szkół oraz kadry dydaktycznej uczelni wyższych, korzystając z nowoczesnych narzędzi i rozwiązań edukacyjnych.
3. Oprócz zajęć pozalekcyjnych pragniemy uczniom zaoferować jeszcze wiele innych edukacyjnych atrakcji takich jak m.in. festiwale naukowe, wykłady pokazowe czy obozy naukowe.
4. Uczniowie w ramach zajęć pozalekcyjnych lub pozaszkolnych będą pracowali zespołowo z wykorzystaniem metody projektowej, rozwijając swoje kompetencje w oparciu o przygotowywany projekt, korzystając z zakupionego w ramach projektu nowoczesnego sprzętu dydaktycznego oraz materiałów e-learningowych zamieszczonych na portalu.
5. W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość poznać i współpracować z kadrą  dydaktyczną uczelni wyższych podczas zajęć w szkołach lub zajęć organizowanych na uczelni, jak również za pośrednictwem portalu w ramach mentoringu, forum czy też grup dyskusyjnych.
6. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie rozwiną swoje zainteresowania matematyczno-przyrodnicze lub z przedsiębiorczości, co przełoży się na rozwój ich kompetencji kluczowych oraz będzie miało istotny wpływ na wyniki egzaminów gimnazjalnych.
7. Poprzez aktywny udział w zajęciach uczniowie nabędą umiejętności pracy w zespole, stosowania wiedzy w praktyce, analitycznego, logicznego i twórczego myślenia.

więcej informacji >>

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

2398

Źródło:

Tadeusz Twarużek

Ostatnia zmiana:

2010-05-11 07:37:39

Utworzony:

2010-05-10 11:59:59

Historia zmian


Sputnik Software