Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6829820
od 02 marca 2005Aktualności » Oświatowe

E-Akademia Przyszłości w Gimnazjum w Strzelnie

                                       

E-Akademia Przyszłości w Gimnazjum w Strzelnie

    Gimnazjum w Strzelnie zostało zakwalifikowane do programu realizowanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
    Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 3.3. – Poprawa jakości kształcenia z Poddziałania 3.3.4. – Modernizacja treści i metod kształcenia.
    E-Akademia Przyszłości to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych
i przedsiębiorczości. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 3.3. –     Poprawa jakości kształcenia z Poddziałania 3.3.4. – Modernizacja treści i metod kształcenia.
    Skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych na terenie całej Polski.
Weźmie w nim udział 200 gimnazjów, 1500 nauczycieli oraz 15000 uczniów klas 1. rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/2011.
Projekt będzie realizowany w szkołach przez 3 lata – od 1 września 2010 roku do końca roku szkolnego 2012/2013.

Misja Projektu
    Przygotowanie uczniów gimnazjum do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy i uczenia się przez całe życie.

Cel Projektu
    
Kształtowanie u uczniów siedmiu kompetencji kluczowych, które pomogą im w rozwoju zdolności i osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie:
- porozumiewanie się w języku ojczystym,
- porozumiewanie się w językach obcych,
- kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
- kompetencje informatyczne,
- umiejętność uczenia się,
- kompetencje społeczne i obywatelskie,
- inicjatywność i przedsiębiorczość.

    W ramach Projektu opracowany zostanie „Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych”, który określi:
- jak kształtować u uczniów kompetencje kluczowe,
- jak pracować z uczniami zdolnymi,
- jak pomóc uczniom klas pierwszych gimnazjów, którzy na sprawdzianie na zakończenie 6 klasy osiągnęli najniższe wyniki.

    Projekt będzie realizowany podczas zajęć z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, informatyki, przedsiębiorczości (WOS).
    Specjalnie do realizacji zaplanowanych w Projekcie zadań zostanie uruchomiona platforma e-learningowa, na której zostaną zamieszczone wszystkie materiały dla uczniów i nauczycieli.
    Uczniowie będą mogli samodzielnie lub pod opieką nauczyciela korzystać z jednostek e-learningowych oraz komunikować się z biorącymi udział w Projekcie rówieśnikami z całej Polski. Dzięki indywidualnemu loginowi każdy nauczyciel i uczeń będzie miał stały dostęp do platformy w każdym miejscu i czasie.
    Odpowiednie cechy funkcjonalne platformy pozwolą nauczycielom na tworzenie wirtualnych klas, a także sprawdzanie postępów i zaangażowania uczniów.

więcej informacji >>

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

2282

Źródło:

Tadeusz Twarużek

Ostatnia zmiana:

2010-05-10 12:13:10

Utworzony:

2010-05-10 10:55:05

Historia zmian


Sputnik Software