Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6907281
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Praca

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej w Strzelnie
                                                                                             Załącznik nr 6
                                  do regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
                                                                         w Urzędzie Miejskim w Strzelnie                                                                            Strzelno, 19 marca 2010r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

Strażnika Straży Miejskiej w Strzelnie

z siedzibą w Strzelnie przy ulicy Cieślewicza 2

ogłoszonego w dniu 15 marca 2010r.*Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisku

urzędniczym zatrudniony został Pan Tomasz Młynarek

zamieszkały w Strzelnie.


Burmistrz Strzelna

mgr inż. Ewaryst Matczak


* niepotrzebne skreślić


Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

2969

Źródło:

Andrzej Konieczka

Ostatnia zmiana:

2010-03-19 10:37:24

Utworzony:

2010-03-19 10:35:53

Historia zmian


Sputnik Software