Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6893059
od 02 marca 2005Organy Gminy » Uchwały Rady Miejskiej » 2009 rok

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009 r.
Uchwały Rady Miejskiej wraz z załącznikami podjęte na sesji w dniu 26-11-2009 r. stanowią załącznik do artykułu.

Lista załączonych plików      
Uchwała Nr XXXVI-274-2009 w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Strzelnie do Kapituły Tytułu Strzelnianina Roku (64.6kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XXXVI-275-2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok (74.7kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XXXVI-276-2009 w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok (61.8kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XXXVI-277-2009 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2010 (57.2kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XXXVI-278-2009 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów (60.9kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XXXVI-279-2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 (62.7kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XXXVI-280-2009 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010 (61.9kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XXXVI-281-2009 zmieniająca uchwałę nr I-4-2006 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady ... (45.1kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XXXVI-282-2009 zmieniająca uchwałę nr II-5-2006 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych ... (45.7kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XXXVI-283-2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie (70.5kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XXXVI-285-2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych ... (103.1kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XXXVI-286-2009 w sprawie planu pracy komisji rolnej, ochrony środowiska, mienia komunalnego i mieszkalnictwa na rok 2010 (64.8kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XXXVI-287-2009 w sprawie planu pracy komisji zdrowia, opieki społecznej, oświaty, kultury oraz kultury fizycznej i sportu na 2010 rok (64.7kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XXXVI-288-2009 w sprawie planu pracy komisji finansów i budżetu na rok 2010 (64.8kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XXXVI-289-2009 w sprawie planu pracy komisji rozwoju gospodarczego, ładu, porządku publicznego i spraw bezrobocia na rok 2010 (64.3kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XXXVI-290-2009 w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2010 (62.5kB) pobierz pokaż
Uchwała Nr XXXVI-291-2009 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Strzelnie na rok 2010 (58.5kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1647

Źródło:

Maria Nalazek

Ostatnia zmiana:

2009-11-08 14:50:02

Utworzony:

2009-11-08 14:47:13

Historia zmian


Sputnik Software