Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6895218
od 02 marca 2005Aktualności » Gminne

Fundacji ,,Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” - „Odnowa i rozwój wsi”

Fundacji ,,Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”
Informuje o możliwości składnia
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:
Od 4 stycznia 2010 roku do 22 stycznia 2010 roku.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Fundacji ,,Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”, Ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, w godzinach od 8.00 do 16.00 codziennie od poniedziałku do piątku

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu
w wersji papierowej.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 565 888,00 złotych

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
- wzór formularza wniosku o przyznaniu pomocy,
- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
- kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju,
- instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy,

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
- Fundacji ,,Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” – www.lgdsasiedzi.eu  
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

Informacje udzielane są w Biurze Fundacji ,,Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” Pytania należy kierować na adres email: fundacja@lgdsasiedzi.eu  lub telefonicznie: (52) 318 55 04, Tel. kom. +48 0662 262 527

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

2230

Źródło:

Fundacji ,,Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”

Ostatnia zmiana:

2009-12-23 07:59:26

Utworzony:

2009-12-23 07:42:53

Historia zmian


Sputnik Software