Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6827135
od 02 marca 2005Aktualności » Kulturalne

Studia nad dziejami pogranicza kujawsko-wielkopolskiego

Studia nad dziejami pogranicza kujawsko-wielkopolskiego

    Dnia 14 grudnia 2009 roku na księgarskich półkach pojawił się drugi tom zbioru studiów pt. „Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego”. Studia ukazały się pod redakcją Dariusza Karczewskiego, a zostały wydane przez nasze Koło. Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Strzelno oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie.
    „Odtąd zamierzamy – czytamy we wstępie - zachować dwuletni cykl wydawniczy, inicjując tym samym wydawnictwo, przybliżające wyniki badań historycznych, dotyczących bogatych dziejów pogranicza Kujaw i Wielkopolski i przyczyniające się do poszerzania wiedzy na temat przeszłości naszego regionu oraz aktywizujące w szczególności lokalnych historyków do pracy nad zgłębianiem dziejów swojej ‘małej ojczyzny’”.
    W związku z obchodzonym w Strzelnie „Rokiem Jerzego Wojciecha Szulczewskiego”, całe wydawnictwo zostało poświęcone temu utalentowanemu i zasłużonemu synowi ziemi kujawskiej, pracującemu na rzecz kultury ludowej Kujaw oraz badaczowi przyrody wielkopolskiej.

    W tomie zostały opublikowane następujące prace:
- Marcin Danielewski (doktorant UAM w Poznaniu), Grody pogranicza kujawsko-wielkopolskiego od połowy X do końca XIII wieku,
- Bronisław Nowak (Akademia Pomorska w Słupsku), Wielkopolscy spadkobiercy Mościców ze Ściborza,
- Aleksander Jankowski (UKW w Bydgoszczy), Niebiańskie źródła reguły Ordo Monasterii w programie ikonograficznym dekoracji ściennej drewnianego kościoła w Gąsawie,
- Daria Kurzawa, Dariusz Kurzawa (Koło PTH w Strzelnie), Rzeszynek – z dziejów nadgoplańskiej wsi,
- Ryszard Nowicki (UKW w Bydgoszczy), Przyczynek do dziejów majątku lubostrońskiego. Intercyza przedślubna Marii Radziwiłłównej i Witolda Skórzewskiego z roku 1892,
- Rafał Budny (Koło PTH w Strzelnie), Zarys dziejów strzeleńskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w okresie zaboru pruskiego,
- Lidia Wakuluk (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu), Materiały źródłowe do dziejów powiatu strzeleńskiego w latach 1919-1932,
- Paweł Politowski (Koło PTH w Strzelnie), Pułkownik Stanisław Wyskota Zakrzewski (1902-1986) – bohater z Kujaw,
- Jacek Sech (Koło PTH w Strzelnie), Jerzego Wojciecha Szulczewskiego listy i kartki do Antoniego Słowińskiego pisane. Korespondencja z lat 1962-1969,
- Zofia Zielińska (Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie), Muzyczne tradycje rodziny Żurowskich z Mogilna. 

    Książka jest dostępna w strzeleńskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

3619

Źródło:

Rafał Budny

Ostatnia zmiana:

2009-12-22 11:39:24

Utworzony:

2009-12-22 11:34:37

Historia zmian


Sputnik Software