Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6815307
od 02 marca 2005Aktualności » Gminne

Zmarł były wieloletni Burmistrz Strzelna
ZMARŁ BYŁY WIELOLETNI BURMISTRZ STRZELNA

Śp. EWARYST JÓZEF IWIŃSKI

    Poraziła mnie wiadomość o śmierci byłego burmistrza Strzelna Ewarysta Iwińskiego, człowieka o niespożytej energii, wieloletniego znakomitego gospodarza miasta i gminy Strzelno. Choroba ostatnimi miesiącami dała mu się dotkliwie odczuć. Odszedł człowiek, który pomimo choroby chciał jeszcze tak wiele dla Strzelna uczynić. Przed kilku laty, będąc na zasłużonej emeryturze troszczył się o swój dorobek życia, o miasto i wsie tworzące Gminę, o dalszy ich rozwój. Wiele czasu poświęcał społecznikowskim poczynaniom, będąc radnym miejskim do 2006 r. Dziś kiedy przychodzi nam pożegnać śp. Ewarysta Iwińskiego brakuje nam słów, które, by mogły wychwalić jego zasługi dla przysporzenia prastaremu Strzelnu krasy i stabilności gospodarczej w dobie przemian ustrojowo-gospodarczych. Tak wiele dla całego środowiska zrobił, iż nie ma drugiego w dziejach po 1919 r. ojca miasta, który mógłby mu dorównać.
    Dziś spacerując ulicami miasta, ulicami i drogami poszczególnych wsi możemy wyliczyć mnogość widomych śladów jego dokonań, jest ich tak wiele, iż można byłoby nimi obdzielić kilku włodarzy. Jak dobry gospodarz, codziennie doglądał swych włości. Już z rana lustrował porządki miejskie, by następnie przejechać wzdłuż i wszerz całą gminę zaglądając w jej najdalsze zakamarki. Lubił zajrzeć do podległych mu zakładów i instytucji, utrzymywał bliskie kontakty z proboszczami poszczególnych parafii, po wielokroć nawiedzał Sanktuarium Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw współpracując z ojcami superiorami i ojcem proboszczem. Szczególnie ożywił życie społeczno-kulturalne całego regionu wspierając w swych poczynaniach organizacje pozarządowe i instytucje kultury. Wiele wspaniałych i głośnych onegdaj przedsięwzięć kulturalnych wychodziło z jego inicjatywy lub było silnie wspieranych, jak chociażby: Dożynki Gminne, Diecezjalne, Dni Strzelna z Krakowskimi Prezentacjami, liczne uroczystości patriotyczne i szczególnie mu bliski Dzień Strażaka. To za jego rządów powstało wiele świetlic wiejskich, miejsc twórczego spędzania czasu przez panie z KGW, młodzież i druhów strażaków, których chyba najbardziej umiłował. Ogrom sił i pracy poświęcił właśnie braci od św. Floriana. W pamięci wielu strzelnian zapisał się rok 1982 r. - stan wojenny i przeforsowane przez niego obchody w Strzelnie niezwykle szumnego i doniosłego jubileuszu 750-lecie nadanie miastu praw miejskich.
    Szczególną estymą darzył rolników, wspierając ich w dążeniu do stworzenia własnych struktur związkowych. Wspierał w całej rozciągłości szerzący się niezależny ruch związkowy, rodzącą się „Solidarność" robotniczą i rolniczą. Był tym, któremu przyszło wespół z oddanymi samorządowcami budować nową demokratyczną rzeczywistość, rodzącą się III RP. Był twórcą strzeleńskiego Gimnazjum . 
    Pierwszy burmistrz Strzelna III RP. Był tą osobą, którą w 1981 r. grupa rolników z NSZZ Solidarność RI wniosła na ramionach, na urząd naczelnika M i G Strzelno, bowiem taką cieszył się wówczas popularnością. Z administracją terytorialną związany był przez całe swoje zawodowe życie, przechodząc niemalże wszystkie stopnie w hierarchii urzędniczej szczebla gminnego.
    Ewaryst Józef Iwiński urodził się 1 marca 1937 r. w miejscowości Zagórów na ziemi konińskiej. Rodzicami jego byli, Władysław i Marianna z Czyścieckich, Iwińscy. Przerwaną na początku lat pięćdziesiątych, ze względów politycznych, edukację w średniej szkole katolickiej, skończył zaocznie, jako absolwent technikum rolniczego.
    Pracę w administracji terenowej rozpoczął w Gminie Strzelno-Południe 1 marca 1953 r. jako praktykant, a następnie, jako pracownik administracyjny. Od 1955 r. pracował w nowo powołanej jednostce, Gromadzkiej Radzie Narodowej we Włostowie na stanowisku referenta. W 1960 r. przeszedł do pracy w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Strzelno Klasztorne, gdzie pełnił funkcję sekretarza. W latach 1970-1972 był przewodniczącym Prezydium MRN w Strzelnie.
    W latach 1973-1975 był naczelnikiem M i G Strzelno, którą to funkcję pełnił również w latach 1981-1982. W międzyczasie był zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Strzelnie na stanowisku inspektora. Po odwołaniu go z funkcji naczelnika od 29 grudnia 1982 r. do 15 czerwca 1990 r. pracował w Urzędzie Miejskim w Inowrocławiu na stanowiskach zastępcy kierownika wydziału gospodarki terenowej i ochrony środowiska oraz kierownika referatu w wydziale finansowo-gospodarczym. 13 czerwca rada podjęła uchwałę o wyborze Ewarysta Józefa Iwińskiego burmistrzem Strzelna. Stanowisko objął 15 czerwca 1990 r. i funkcję tę pełnił do 19 maja 2000 r.
    Śmiało można zaliczyć go do jednego z najaktywniejszych włodarzy Strzelna, a to dzięki licznym inwestycjom, jakie udało się mu zrealizować. Początki jego burmistrzowania przypadły na lata przemian ustrojowo-gospodarczych w Polsce. Przyciągnął do miasta kapitał zagraniczny, dzięki któremu powstała wielka chłodnia składowa. Pobudował ze środków budżetowych 3 bloki komunalne, kilometry dróg i chodników, świetlice wiejskie w Jeziorkach, Ciencisku, Bożejewicach, dokończył budowę domu strażaka i domu kultury w Strzelnie, dbał o estetykę miasta i gminy. Jego największym dokonaniem było doprowadzenie do budowy oczyszczalni ścieków i sieci kolektorów w mieście, doprowadził do zakończenia wodociągowania niemalże całej gminy, przyczynił się do rozbudowy szkół w Ciechrzu i Stodołach. Był członkiem Komitetu Budowy Pomnika św. Wojciecha w Strzelnie. Pobudował Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych. Rozpoczął inwestycję pod nazwą Kompleks sportowo-rehabilitacyjny.
    Był radnym miejskim w latach 1990-2006 i zwolennikiem przyłączenia miasta i gminy Strzelno do powiatu inowrocławskiego, wieloletnim prezesem OSP Strzelno i prezesem MGZ OSP RP.
Jego etatowymi zastępcami, wice burmistrzami byli: Ewaryst Matczak (1990-1994), Marian Kasprzyk (1994-1998) i Leonard Zieliński (1998-2001). Społecznym zaś zastępcą lek. med. Ryszard Cyba (1994-1998).
    Z małżeństwa zawartego 1 lipca 1962 r. z Izabellą z Łojów miał troje dzieci - syna Leszka i córkę Lidię oraz najstarszego syna Grzegorz, który jest doktorem teologii i adiunktem w Zakładzie Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym UAM, proboszczem parafii św. Mikołaja w Łubowie.

    Niech Bóg Miłosierny przyjmie Jego Duszę do Swojego Królestwa!

Marian Przybylski 


 

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

2761

Źródło:

Marian Przybylski

Ostatnia zmiana:

2009-12-01 07:28:14

Utworzony:

2009-11-26 08:04:52

Historia zmian


Sputnik Software