Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6894336
od 02 marca 2005Edukacja » Przedszkole nr 2

Informacje o Przedszkolu nr 2 w Strzelnie

PRZEDSZKOLE NR 2 W STRZELNIE
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 3
TEL/ FAX 052 3189532

Organem prowadzącym placówkę jest Urząd Miejski w Strzelnie. Działalność finansowa prowadzona jest przez Urząd Miejski- Referat Oświaty Kultury i Sportu w Strzelnie. Roczny plan finansowy przedszkola zatwierdzany jest przez organ prowadzący.

MOTTO:

„MIŁOŚĆ DO LUDZI I ŚWIATA
TO NAJWAŻNIEJSZY CEL WYCHOWANIA”
                                                                          
M. ŁOPATKOWA


Naszym obowiązkiem jest nie tylko opieka sprawowana nad dziećmi i przygotowanie ich pod względem społecznym, emocjonalnym i psychicznym do podjęcia obowiązków szkolnych, ale także wypracowanie takich metod i form pracy, które pozwolą dotrzeć do każdego dziecka.


PROGRAMY:

Przedszkolu realizowane są następujące programy zgodne z procedurą i wykazem programów MENiS:
MOJE PRZEDSZKOLE – Czesław Cyrański, Małgorzata Kwaśniewska
Z RADOŚCIĄ W ŚWIAT – Jadwiga Pytlarczyk

Oraz programy własne:
„Przedszkole dla każdego”- program realizowany w oddziale integracyjnym
„Przeciwdziałanie specyficznym trudnościom w uczeniu się i wtórnym zaburzeniom u dzieci z dysharmoniami rozwojowymi w klasie „0”
„Terapia i wspomaganie rozwoju dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w wieku przedszkolnym”
„Program oddziaływań wychowawczych oparty na wartościach”
„Trzylatek w przedszkolu”- program adaptacji wstępnej
„W przyjaźni z przyrodą” – program ekologiczny
„Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych w młodszym wieku przedszkolnym”

Zajęcia dodatkowe:
- Język angielski ( 1 raz w tygodniu- dzieci 5 i 6- letnie)
- Rytmika ( 1 raz w tygodniu- we wszystkich grupach wiekowych)

Nasze przedszkole zaprasza codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00- 16.00 (istnieje możliwość wyboru godzin pobytu dziecka w przedszkolu)

POSIŁKI:
Śniadanie- 8.15
Obiad- 11.30
Podwieczorek- 14.15
(można wybrać dowolne korzystanie z posiłków)

ZAJĘCIA:
6.00- 8.00 Zajęcia poranne
9.00- 11.30 Zajęcia dydaktyczne
12.00- 16.00 Zajęcia popołudniowe

ATUTY NASZEGO PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole nr 2 w Strzelnie rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 1974/ 1975.
Ma swoją siedzibę w budynku wolnostojącym, otoczony obszernym jedno hektarowym zielonym placem zabaw, wyposażonym w sprzęt terenowy. Mamy tu ciszę i nasze dzieci nie oddychają spalinami samochodów.

2. Plac zabaw

To ogromny, zielony i bezpieczny teren, zagospodarowany profesjonalnym wyposażeniem. Wielkość placu pozwala na organizowanie imprez plenerowych takich jak np. festyny rodzinne „ Pożegnanie lata” czy „ Jesienne spotkania” przy odpowiednim nagłośnieniu oraz imprezy dla dzieci z wypożyczanymi wielkimi obiektami – dmuchana zjeżdżalnia, chiński basen.

3. Związku z charakterem placówki jako przedszkola z oddziałami integracyjnymi wejście do budynku ma podjazd dla wózków inwalidzkich.

4. Sala integracyjna znajduje się na parterze budynku( świeżo remontowana)

5. Każda sala ma indywidualny, bezpośredni dostęp do łazienki,gdzie wyposażenie dostosowane jest do potrzeb dzieci.

6. Sale zajęć dydaktycznych są duże, przestrzenne, jasne, z wydzielonymi kącikami zainteresowań:
- Kącik teatralny
- Kącik książki
- Kącik muzyczny
- Kącik przyrodniczy
- Kącik lalek
- Kącik konstrukcyjny
- Kącik gier
- Kącik relaksacyjny

7. Nasza placówka od 10 lat szczyci się funkcjonowaniem oddziału integracyjnego. W roku 2003 otrzymaliśmy Certyfikat LIDERA INTEGRACJI.


DODATKOWE OFERTY
Szanowni Rodzice wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom wobec naszej kreatywności przedstawiamy Państwu ofertę zajęć dodatkowych:
- Terapia logopedyczna- zajęcia bezpłatne
- Terapia pedagogiczna- zajęcia bezpłatne
- Język angielski- zajęcia płatne
- Rytmika- zajęcia płatne
Ponadto nasze przedszkolaki uczestnicząc w zajęciach sekcji teatralno-recytatorskiej, sekcji muzyczno-tanecznej i sekcji plastycznej uświetniają swymi występami uroczystości środowiskowe i wewnątrz przedszkolne oraz uroczystości w zaprzyjaźnionych placówkach. Biorą czynny udział w organizowanych konkursach zdobywając wyróżnienia i nagrody.

 

Kadra pedagogiczna

DYREKTOR
Mgr URSZULA WALCZAK

NAUCZYCIELKI
IWONA RUSZKIEWICZ
ELŻBIETA GIERBA
Mgr MIROSŁAWA KOSMOWSKA
MIROSŁAWA ANDRZEJEWSKA
Mgr KRYSTYNA DOMAŃSKA
LIDIA MORGOWNIK
GRAŻYNA TURAJ

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY- specjaliści
Mgr MAŁGORZATA HELT- pedagog
Mgr ANNA TARCZEWSKA- logopeda

Każdy nauczyciel jest specjalistą wychowania przedszkolnego, nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym z wieloletnim stażem pracy. Oprócz podstawowych kwalifikacji każda nauczycielka podnosi swe kwalifikacje: studia, dodatkowe kwalifikacje specjalistyczne związane z wykonywaną pracą. Pracujemy z dziećmi zdrowymi jak i niepełnosprawnymi, którym zapewniamy profesjonalną opiekę w oddziale integracyjnym.

Zatrudniony personel administracyjno- obsługowy:
-
Intendentka
- Pomoc nauczyciela dzieci młodszych
- 4 woźne oddziałowe
- Kucharka
- Pomoc kuchenna
- Woźny- palacz i konserwator sprzętu.Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

5188

Źródło:

Urszula Walczak

Ostatnia zmiana:

2009-07-27 07:54:52

Utworzony:

2009-07-27 07:25:29

Historia zmian


Sputnik Software