Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6905161
od 02 marca 2005Aktualności » Oświatowe

Przedszkole Specjalne przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. dra Jakuba Cieślewicza w Strzelnie


Przedszkole Specjalne przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. dra Jakuba Cieślewicza w Strzelnie

    Od 1 września 2009 r. przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. dra Jakuba Cieślewicza w Strzelnie powstaje Przedszkole Specjalne, które swą opieką obejmie dzieci w wieku od 3 do 8 lat (do końca roku szkolnego w którym, dziecko ukończy 8 lat) z upośledzeniem umysłowym oraz dzieci z autyzmem. Warunkiem przyjęcia do Przedszkola będzie orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, stwierdzające potrzebę kształcenia specjalnego i określające stopień upośledzenia, oraz dzieci z orzeczonym autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Do Przedszkola przyjmowane będą dzieci z terenu Powiatu Mogileńskiego. Będzie również możliwość przyjęcia dzieci z innych rejonów i umieszczenie ich w grupie internackiej Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego. Przy Przedszkolu będzie istniała ,,klasa 0”, do której nabór już się rozpoczął. Natomiast nabór dla dzieci młodszych w wieku od 3 do 8 lat rozpocznie się na przełomie października i listopada br. 
    W ramach codziennych zajęć będą zapewnione terapie specjalistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka z zakresu logopedii, psychologii, pedagogiki, neurologopedii, rehabilitacji indywidualnej, dogoterapii, fizjoterapii oraz masażu. Za pobyt w Przedszkolu rodzice dziecka nie ponoszą żadnych kosztów.
    W działalności Przedszkola zawierać się będzie współpraca z rodzicami poprzez zapewnienie im stałego i bieżącego kontaktu ze specjalistami (m.in. z psychologiem, pedagogiem, lekarzem) oraz możliwość udziału w procesie dydaktycznym i terapeutycznym swoich dzieci.
    Udział dziecka w procesie kształcenia przedszkolnego zwiększy jego szansę i potencjalne możliwości w dalszej edukacji szkolnej.
    Niewątpliwą zaletą Przedszkola Specjalnego jest zachowanie ciągłości edukacyjnej poprzez możliwość kontynuowania nauki na kolejnych etapach kształcenia od Szkoły Podstawowej, poprzez Gimnazjum, a skończywszy na Szkole Zawodowej strzeleńskiego SOSW.
    Informacja o Przedszkolu umieszczona jest również na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie (www.soswstrzelno.cba.pl). Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.(052) 31-89-568.

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

4132

Źródło:

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Strzelnie

Ostatnia zmiana:

2009-07-08 13:43:27

Utworzony:

2009-07-08 09:03:00

Historia zmian


Sputnik Software