Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6907310
od 02 marca 2005Aktualności » Oświatowe

Stypendia Marszałka Województwa dla studentów studiów dziennych z wyższych uczelni z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Stypendia Marszałka Województwa dla studentów studiów dziennych z wyższych uczelni z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznaje stypendia Marszałka Województwa studentom mieszkającym i studiującym na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którzy:

- osiągają wybitne wyniki w nauce,
- zakwalifikowani zostali na wyjazdy zagraniczne w ramach programów Unii Europejskiej,
- osiągają wybitne wyniki sportowe,
- posiadają wybitne osiągnięcia artystyczne,

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, studiujący na co najmniej drugim roku studiów dziennych, którzy:

- uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów i egzaminów za ostatnie 2 semestry co najmniej 4,5 w przypadku studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz średnią co najmniej 4,0 w przypadku studentów osiągających wybitne wyniki sportowe i artystyczne,
- uzyskali tytuł co najmniej Mistrza, Wicemistrza lub Rekordzisty Polski w kategorii juniorów, juniorów starszych lub seniorów, osiągnęli średnią ocen ze wszystkich przedmiotów i egzaminów za ostatnie 2 semestry co najmniej 3,5 oraz, w opinii właściwych klubów sportowych, mają szanse na osiągnięcie wybitnych wyników sportowych w przyszłości,
- zostali laureatami prestiżowych konkursów i przeglądów.

Wnioski o przyznanie stypendiów składają do Urzędu Marszałkowskiego studenci w następujących terminach:

- do 28 lutego każdego roku – na semestr letni roku akademickiego,
- do 31 lipca każdego roku – na semestr zimowy roku akademickiego.


Kandydaci przedkładają Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego indywidualne wnioski o przyznanie stypendium. Wnioski muszą być zaopiniowane przez Dziekana właściwego wydziału danej uczelni.

Informacje dotyczące stypendium można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, pokój nr 16.

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

5997

Źródło:

Urząd Miejski

Ostatnia zmiana:

2007-05-17 10:55:57

Utworzony:

2007-05-17 10:49:10

Historia zmian


Sputnik Software