Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6894373
od 02 marca 2005Organizacje pozarządowe » Izba Kujawska

Otwarcie wystawy "Korespondencja J. W. Szulczewskiego"


  28 marca w Izbie Kujawskiej odbyło się otwarcie wystawy "Korespondencja J. W. Szulczewskiego", poświęcona patronowi izby i jego listom do prezesa Oddziału PTTK w Strzelnie, Antoniego Słowińskiego, a mówiącym o planowanym wydaniu etnograficznych prac "kujawskiego Kolberga". Współorganizatorem otwarcia jest MGOKiR w Strzelnie, ze swoim dyrektorem, dr Dariuszem Kurzawą na czele.

   Uroczystości tej towarzyszyło niezmiernie ważne wydarzenie - p. Janina Sikorska, dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, objęła patronat nad Izbą Kujawską z siedzibą w Szkole Podstawowej im. A. A. Michelsona w Strzelnie. Dokument w tej sprawie, oprócz p. dyrektor J. Sikorskiej, podpisał też burmistrz Strzelna, p. Ewaryst Matczak. Świadkami podpisywania byli licznie przybyli goście, a wśród nich między innymi przewodnicząca Rady Miejskiej Strzelna, p. Dorota Repulak, jej zastępcy - p. Marian Mikołajczak, dyrektor miejscowego LO i p. Stanisław Popielewski, radne: pp. Irena Pułkownik i Zofia Borowska, ks. kanonik Otton Szymków, zaprzyjaźniona z izbą regionalistka z Inowrocławia, p. Feliksa Broniszewska, opiekunowie Izby Tradycji i Pamięci, pp. Tadeusz Ciałkowski i Zygfryd Kubata, prezes Koła ZKRP i BWP, p. Gwidon Trzecki, przewodnik po zabytkach Strzelna, p. Damian Rybak, rzeźbiarz ludowy, p. Jerzy Białecki, artystka, której liczne dzieła podziwiać można w izbie, p. Krystyna Lisiecka ze Stodólna, reporter "Pałuk", p. Roman Klimczak, pp. Irena i Lech Tomaszewscy, pełniąca honory domu dyrekcja Szkoły Podstawowej w osobach pp. Mieczysławy Staśkowiak i Hanny Wróblewskiej, nauczyciele SP i LO oraz wiele innych osób.

Poniżej kilka zdjęć z otwarcia wystawy.W gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej - od lewej M. Staśkowiak,
J. Sikorska,  F. Broniszewska, H. Wróblewska 
Powitanie gości przez dyr. szkoły M. Staśkowiak (pierwsza z prawej); dalej stoją:
F. Broniszewska, J. Sikorska, E. Matczak, Z. Kubata, T. Ciałkowski
W imieniu organizatorów gości wita Jacek Sech


Historyczny moment podpisywania dokumentu

Od lewej - D. Repulak, M. Mikołajczak, E. Matczak,
D. Rybak, J. Sikorska, J. Sech


Od lewej - I. Pułkownik, D. Repulak, M. Mikołajczak,
E. Matczak, J. Sikorska


Od lewej - M. Mikołajczak, E. Matczak, D. Repulak,
J. Sikorska, J. Sech


Od lewej - S. Popielewski, O. Szymków, I. Tomaszewska,
L. Tomaszewski, I. Pułkownik, D. Repulak

Foto: Urszula Sech

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

5924

Źródło:

Jacek Sech

Ostatnia zmiana:

2007-04-18 13:25:42

Utworzony:

2007-04-18 11:57:49

Historia zmian


Sputnik Software