Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6893018
od 02 marca 2005Edukacja » Placówki Oświatowe

Szkoła Podstawowa we Wronowach


Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wronowach

Wronowska podstawówka szczyci sie dosć bogatą historią. Rozpoczęła funkjonowanie już w 1904 roku jako niemiecka szkoła ewangelicka.
Po 22 latach w 1926 roku przeszła pod polskie kierownictwo. Na czele placówki stanął Józef Ledworowski, który dał się poznać jako wspaniały nauczyciel i organizator życia społecznego. Prężną działalność wronowskiej szkoły przerwała na kilka lat II wojna światowa. Zaraz po wyzwoleniu tych terenów spod niemieckiej okupacji, w lutym 1945 roku szkoła ponownie podjęła działalność i znów stała się centrum życia społecznego i kulturalnego.
W nowym roku szkolnym 1945/1946 wskutek zwiększenia obwodu szkolnego została uznana za zbiorczą. Ówczesna szkoła była jedynym osrodkiem łączącym wieś z krajem. To właśnie tu organizowano pokazy filmów, wycieczki, dozynki, wieczorki taneczne.
2 listopada 1961 roku powołano Szkołę Przysposobienia Rolniczego dla uczniów, którzy skończyli klasę VII. od 1967 roku nowym kierownikiem zostaje Zygmunt Goiński, który rozpoczyna prace związane z budową nbowej szkoły. Ważną datą w dziejach instytucji był rok 1972 kiedy to otwarto nowy budynek Szkoły Podstawowej we Wronowach.
W latach 1987- 2001 dyrektorem szkoły był Ewaryst Kubiak, który podobnie jak poprzednicy podnosił zarówno poziom nauczania jak i warunki pracy.
Od 1 września 2001 roku funkję dyrektora szkoły pełni Franciszek Suliński. W maju 2002 roku zostaje dyrektorem.
I jeszcze jedna ważna data- 12 marca 2003 roku- dzień kiedy Rada Miejska Strzelna podjęła decyzję o nadaniu placówce imienia Marii Konopnickiej i ufundowaniu sztandaru.


16 maja 2003 roku we Wronowach dyrektor Franciszek Suliński poprowadził uroczystość nadania imienia szkole oraz wręczenia jej sztandaru. Niespodziewany prezent dla szkoły przygotował plastyk pan Jan Suliński, który hol szkoły przyozdobił malowidłem o tematyce patriotycznej i podarował portret nowej patronki szkoły Marii Konopnickiej.

Regionalna Izba Kujawska

Regionalna Izba Kujawska przy Szkole Podstawowej we Wronowach powstała 31 maja 2005 roku z inicjatywy nauczycieli: Leny Drogowskiej, Aliny Olejnik i Piotra Barczaka. Wszystkie prace związane z jej powstawaniem odbywały się zgodnie z poradami twórczyni ludowej pani Marii Patyk. Eksponaty są darami mieszkańców wsi Wronowy i okolic.
W izbie odbywają się wystawy (fotografii, haftu kujawskiego), warsztaty (wykonywanie pisanek, stroików świątecznych, kwiatów ludowych). Prowadzone są równiez kursy haftu kujawskiego oraz robótek ręcznych dla dzieci i dorosłych. Gości Izby Kujawskiej byli między innymi nauczyciele z gmin: Strzelno, Kruszwica i Jeziora Wielkie.
Do sierpnia 2006 roku opiekunami izby byli jej założyciele lena Drogowska , Alina Olejnik oraz Piotr Barczak. W październiku 2007 roku panią Alinę Olejnik zastąpiła pani Halina Wojtylak- Bąk.


   


Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

6638

Źródło:

SP Wronowy

Ostatnia zmiana:

2007-03-27 09:38:55

Utworzony:

2007-03-23 13:56:20

Historia zmian


Sputnik Software