Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6896795
od 02 marca 2005Informator » Rolnictwo

PZU S.A. rozpoczyna sprzedaż dotowanych ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ...PZU S.A. rozpoczyna sprzedaż dotowanych ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

 Od 19 marca 2007 r. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.  jako firma o bardzo silnej pozycji na rynku ubezpieczeń rolnych w Polsce oraz jako jeden z nielicznych zakładów ubezpieczeńrozpoczyna w bieżącym roku sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ubezpieczenia te kierowane są do producentów rolnych, którym zgodnie z ustawą  o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2005 r., Nr 150, poz. 1249 z późniejszymi zmianami),  przysługują dopłaty  do składek (ze środków budżetu państwa) z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia.

Produkt adresowany jest  do  producentów rolnych będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, w których posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne.

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje: 

  • uprawy rolne: zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, ziemniaki, buraki cukrowe,
  • zwierzęta gospodarskie: bydło, konie, owce, kozy, świnie (trzodę chlewną).

Ubezpieczeniem mogą być objęte uprawy i zwierzęta znajdujące się  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zakres Ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęte są:

·         uprawy od  szkód spowodowanych przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun,  obsuniecie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne,

·         zwierzęta: od szkód powstałych w wyniku: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, piorunu,  obsunięcia się ziemi, lawiny lub w wyniku uboju z konieczności zwierząt dokonanego w następstwie w/w zdarzeń losowych.

Okres ubezpieczenia

Umowy dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zawierane są na pisemny wniosek ubezpieczającego, na okres 12 miesięcy.

Warunkiem zawarcia ubezpieczenia upraw jest zgłoszenie do ubezpieczenia wszystkich działek rolnych danej uprawy a w przypadku ubezpieczenia zwierząt wszystkich zwierząt danego gatunku, należących do producenta rolnego.

Należy pamiętać, że dotacje do ubezpieczeń rolnych przyznawane są do wyczerpania limitu określonego przez Ministerstwo Rolnictwa na dany rok.

Klient płaci składkę za ubezpieczenia dotowane pomniejszoną o kwotę dotacji.

Szczegółowych informacje na temat oferty PZU S.A. możecie Państwo uzyskać u Kierownika Zespołu Sprzedaży Macieja Łaganowskiego, tel.: 0 603 12 94 52lub w siedzibie Powszechnego Zakładzie Ubezpieczeń S.A. Punkt Obsługi Klienta w Mogilnie, ul. Kościuszki 28, tel.: 052 315 25 27, 315 25 29

Ogólne warunki ubezpieczenia można pobrać poniżejLista załączonych plików      
owu_dotowane_ubezpieczenia_rolne (200.7kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

3103

Źródło:

PZU

Ostatnia zmiana:

2007-03-22 11:10:57

Utworzony:

2007-03-22 11:05:59

Historia zmian


Sputnik Software