Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6895268
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Sprawy do załatwienia

Świadczenie pielęgnacyjne


Informator

 

Urząd Miejski

w Strzelnie

Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego

Data zatwierdzenia

09.02.2007

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

1.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (załączony poniżej lub w UM w Strzelnie pok. Nr 19)

2.Orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka

3.Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

4.Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie

5.Zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające dochody rodziny, w tym odpowiednio:

·zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym dla osób fizycznych na zasadach ogólnych,

·oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym dla niektórych przychodów osiąganych przez osoby  fizyczne,

·zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego za dany rok lub decyzję albo decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

·oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającemu opodatkowaniu

·zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok

·zaświadczenie komornika o egzekucji alimentów w roku poprzedzającym okres zasiłkowy

6.Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty

 

OPŁATA

Nie podlega opłacie

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miejski w Strzelnie

Ul. Cieślewicza 2

pokój nr 19

godziny przyjęć interesantów

pn., śr.-pt. – 7.15 – 15.15

wt.            – 8.00 – 16.00

Osoby do kontaktu:

1.Renata Bandoch          pok. nr 19 tel.  052 318-22-24

2.Elżbieta Niestatek        pok. nr 19 tel.  052 318-22-24

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

- W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku

 

TRYB ODWOŁAWCZY

- Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

 

PODSTAWA PRAWNA

? Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych /Tekst jednolity: Dz.U. Nr 139, poz. 992 z 2006 r./

 

 

Imię i nazwisko

Data

Opracował

Renata Bandoch

09.02.2007

Sprawdził

Małgorzata Nowak

09.02.2007

Osoba odpowiedzialna za aktualizacje

Renata Bandoch
Lista załączonych plików      
Swiadczenie pilęgnacyjne - wniosek (47.5kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

3051

Źródło:

Urząd Miejski

Ostatnia zmiana:

2007-02-12 14:08:10

Utworzony:

2007-02-12 13:42:07

Historia zmian


Sputnik Software