Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6901053
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Sprawy do załatwienia

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

INFORMATOR

 

Urząd Miejski

w Strzelnie

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholi

Data zatwierdzenia

25.01.2007

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

-  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych  

-  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru

    przedsiębiorców.

-  Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt

    sprzedaży napojów alkoholowych.

-  Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli

    punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

-  Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,

    potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

(druki do pobrania poniżej lub w Biurze nr 10 )

DRUKI:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholi

 

OPŁATA

- do 4,5% zawart. alkoh. oraz piwo - stawka podst. 525,00 zł na rok
- 4,5% - 18% - stawka podst. 525,00 zł na rok
- powyżej 18% zawart. alkoh. - 2100,00 zł na rok

Opłata wzrasta:
- o 1,4 % opłaty podstawowej po przekroczeniu równowartości sprzedaży piwa i wina w roku poprzednim o 37 500 zł
- o 2,7 % po przekroczeniu po przekroczeniu równowartości sprzedaży alkoholu pow 18% w roku poprzednim o 77 000 zł

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Referat Rolnictawa Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego 

Urząd Miejski w Strzelnie

88-320 Strzelno, ul. Cieślewicza 2

Telefon 052 318-22-00     052 318-22-35

Godziny przyjęć interesantów

pn., śr. - pt.  – 715 - 1515

wt.               – 800 – 1600

Osoby do kontaktu

1.       Przemysław Stelmaszyk     pok. nr 22 tel. 052 318-22-35

2.       Maria Giża                          pok. nr 1 tel. 052 318-22-21

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

- 30 dni

 

TRYB ODWOŁAWCZY

- do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

 

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi       

   ( Dz.U.2002.147.1231 ze zm ).

 

 

Imię i nazwisko

Data

Opracował

Przemysław Stelmaszyk

25.01.2007

Sprawdził

 

25.01.2007

Osoba odpowiedzialna za aktualizacje

Przemysław StelmaszykLista załączonych plików      
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (15.6kB) pobierz pokaż
Wniosek o wydanie zezwolenia na alkohole (86.5kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

3162

Źródło:

Przemysław Stelmaszyk

Ostatnia zmiana:

2007-02-07 07:32:27

Utworzony:

2007-02-06 09:23:38

Historia zmian


Sputnik Software