Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6907271
od 02 marca 2005Jednostki Organizacyjne » Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy
 
    Środowiskowy Dom Samopomocy  
    88-320 Strzelno, ul. Kolejowa 5  
    (52) 31-89-252  
    e-mail: sds@strzelno.pl  
     
       
       
    Opis działalności:  
   
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Strzelnie ul. Kolejowa 5 swoim zasięgiem obejmuje miasto i gminę Strzelno .Jest ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Dom prowadzi dzienną pomoc od poniedziałku do piątku dla 35 osób. Z usług naszego domu korzystają osoby wymagające wsparcia w:
- przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych
- zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
- usamodzielnianiu się
- postępowaniu rehabilitacyjnym zmierzającym do osiągnięcia poprawy funkcjonowania.
Aby pomóc chorym w odzyskiwaniu przez nich utraconych ról /społecznych, zawodowych, rodzinnych/ umieściliśmy w programie wspierająco - rehabilitacyjnym następujące zadania :
-zapobieganie społecznej izolacji chorych ,umożliwienie im pozostawania w naturalnym środowisku
-podtrzymywanie efektów terapeutycznych, zapobieganie nawrotom choroby
-minimalizowanie doznań chorobowych przez stosowanie zaleceń terapeutycznych, wizyty lekarskie, regularne spożywanie leków, terapia psychologiczna
-mobilizowanie, utrzymanie sprawności, aktywizowanie chorych bezczynnych
-rozwijanie własnych zainteresowań uzdolnień, samorealizowanie
-zdobywanie nowych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy
-tworzenie naturalnej grupy wsparcia i kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.
-integracja osób chorych ze środowiskiem rodzinnym i społecznością lokalną
Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelnic posiada pomieszczenia i sprzęt niezbędny do realizacji zadań wspierająco - rehabilitacyjnych. Postępowanie wspierające rehabilitacyjne obejmuje treningi
- umiejętności samoobsługowej i zaradności życiowej
- umiejętności społecznych i interpersonalnych
- umiejętności spędzania wolnego czasu
- pedagogiczny
Terapia zajęciowa realizowana jest w pracowniach
- plastycznej
- modelarsko - stolarskiej
- rękodzielniczo - krawieckiej
- ogrodniczo - kulinarnej
- kulturo - terapeutycznej
 
       
       
     
     
       
    Irena Tomaszewska  
    kierownik  
    (52) 31-89-252

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

5778

Źródło:

Urząd Miejski

Ostatnia zmiana:

2007-01-15 11:52:44

Utworzony:

2007-01-15 11:52:15

Historia zmian


Sputnik Software