Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6893086
od 02 marca 2005Jednostki Organizacyjne » MGOPS

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom rodzin i osób przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

 

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

 

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 

 

Skład:

 

Małgorzata Nowak - Kierownik

 

Bandoch Renata - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, Główna księgowa

 

Niestatek Elżbieta - Inspektor ds.świadczeń rodzinnych, Kadry

 

Kaźmierczak Agnieszka - Starszy specjalista pracy socjalnej

 

Andrzejczak Beata - Starszy specjalista pracy socjalnej

 

Czulińska Lidia - Specjalista pracy socjalnej

 

Nosek Joanna - Specjalista pracy socjalnej

 

Kluczykowska Mirosława - Specjalista pracy socjalnej

 

Niedziela Zofia - Pracownik socjalny

 

Góralczyk Agnieszka - Administrator ds. programu SI POMOST, Fundusz alimentacyjny

 

Ziółkowska Katarzyna - Młodszy referent ds. administracji

 

Wioletta Szarzyńska  - Referent ds. świadczenia wychowawczego ( 500+ )

 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sportowa 6
88 - 320 Strzelno
tel: 052 569 14 47, 052 569 14 57, 052 569 10 90
Fax: 052 52 22 160


Lista załączonych plików      
oswiadczenie majatkowe Malgorzata Nowak (75.3kB) pobierz    
oswiadczenie majatkowe za 2004 rok Malgorzata Nowak (204kB) pobierz pokaż
oświadczenie majątkowe za 2005 rok Małgorzata Nowak (236kB) pobierz pokaż
oświadczenie majątkowe za 2006 rok Małgorzata Nowak (302.8kB) pobierz pokaż
Małgorzata Nowak oświadczenia majątkowe za 2007 rok (695.3kB) pobierz    

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

16280

Źródło:

Urząd Miejski

Ostatnia zmiana:

2018-07-20 08:15:02

Utworzony:

2004-06-16 14:41:38

Historia zmian


Sputnik Software