Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6907318
od 02 marca 2005Jednostki Organizacyjne » Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy
 
    Środowiskowy Dom Samopomocy  
    88-320 Strzelno, ul. Kolejowa 5  
    (52) 31-89-252  
    e-mail: sds@strzelno.pl  
     
       
       
    Opis działalności:  
   
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Strzelnie ul. Kolejowa 5 swoim zasięgiem obejmuje miasto i gminę Strzelno .Jest ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Dom prowadzi dzienną pomoc od poniedziałku do piątku dla 35 osób. Z usług naszego domu korzystają osoby wymagające wsparcia w:
- przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych
- zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
- usamodzielnianiu się
- postępowaniu rehabilitacyjnym zmierzającym do osiągnięcia poprawy funkcjonowania.
Aby pomóc chorym w odzyskiwaniu przez nich utraconych ról /społecznych, zawodowych, rodzinnych/ umieściliśmy w programie wspierająco - rehabilitacyjnym następujące zadania :
-zapobieganie społecznej izolacji chorych ,umożliwienie im pozostawania w naturalnym środowisku
-podtrzymywanie efektów terapeutycznych, zapobieganie nawrotom choroby
-minimalizowanie doznań chorobowych przez stosowanie zaleceń terapeutycznych, wizyty lekarskie, regularne spożywanie leków, terapia psychologiczna
-mobilizowanie, utrzymanie sprawności, aktywizowanie chorych bezczynnych
-rozwijanie własnych zainteresowań uzdolnień, samorealizowanie
-zdobywanie nowych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy
-tworzenie naturalnej grupy wsparcia i kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.
-integracja osób chorych ze środowiskiem rodzinnym i społecznością lokalną
Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelnic posiada pomieszczenia i sprzęt niezbędny do realizacji zadań wspierająco - rehabilitacyjnych. Postępowanie wspierające rehabilitacyjne obejmuje treningi
- umiejętności samoobsługowej i zaradności życiowej
- umiejętności społecznych i interpersonalnych
- umiejętności spędzania wolnego czasu
- pedagogiczny
Terapia zajęciowa realizowana jest w pracowniach
- plastycznej
- modelarsko - stolarskiej
- rękodzielniczo - krawieckiej
- ogrodniczo - kulinarnej
- kulturo - terapeutycznej
 
       
       
    Skład:  
       
       
    Irena Tomaszewska  
    kierownik  
    (52) 31-89-252  
     
     
     
       
       
    Wiesława Smykowska  
    księgowa  
     
     
       
       
    Edward Śmigiel  
    intendent-magazynier
instruktor terapii zajęciowej
 
     
     
       
       
    Teresa Dąbrowska  
    kucharka  
     
     
       
       
    Teresa Brzezicha  
    sprzątaczka  
     
     
       
       
    Magdalena Zbytniewska  
    instruktor terapii zajęciowej  
     
     
       
       
    Barbara Reinholz  
    instruktor terapii zajęciowej  
     
     
       
       
    Izabela Kotecka  
    instruktor terapii zajęciowej  
     
     
       
       
    Henryka Budna Radomska  
    psycholog  
     
     
       
       
    Anita Nowak  
    instruktor terapii zajęciowej - fizoterapeuta  
     
     
       
       
     
    Marcin Wojciechowski  
   

instruktor terapii zajęciowej
kierowca

 
     
       
       
     
     
     
     
       
       
     
     
     
   


Lista załączonych plików      
oswiadczenie majatkowe Irena Tomaszewska (259.8kB) pobierz    
oswiadczenie majatkowe za 2004 rok Irena Tomaszewska (209.5kB) pobierz pokaż
oświadczenie majątkowe za 2005 rok Irena Tomaszewska (229.1kB) pobierz pokaż
oświadczenie majątkowe za 2006 rok Irena Tomaszewska (305.4kB) pobierz pokaż
Irena Tomaszewska oświadczenie majatkowe za 2007 rok (697.6kB) pobierz    

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

7105

Źródło:

Urząd Miejski

Ostatnia zmiana:

2013-11-19 10:46:33

Utworzony:

2004-06-16 14:43:09

Historia zmian


Sputnik Software