Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6896818
od 02 marca 2005Informator » Położenie i podział administracyjny

Położenie geologiczno - klimatyczne

Podział geograficzny przeprowadzony przez Jerzego Kondrackiego („Geografia fizyczna Polski” PWN, Warszawa 1998r) wskazuje, że Miasto i Gmina Strzelno położone są w obrębie prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, makroregionu Pojezierzy Południowopomorskich, a w dalszej klasyfikacji mezoregionu Równiny Inowrocławskiej.

Równina Inowrocławska stanowi jeden z najrozleglejszych obszarów geologicznych centralnej Polski o łącznej powierzchni około 1 540 km2. Obszar ten stanowi płaska wysoczyzna morenowa przecięta rynną Jeziora Gopło i zasilających go cieków, głównie Noteci. Miasto Strzelno obok Inowrocławia, Mogilna i Kruszwicy należy do głównych miast regionu.

Według podziału na strefy klimatyczne (J. Woś ‘Klimat Polski”) obszar Miasta i Gminy Strzelno zaliczono do strefy klimatycznej Pomorskiej, której klimat charakteryzuje się stosunkowo chłodnym latem i dość łagodną zimą. Warunki klimatyczne panujące na terenie gminy należą do umiarkowanych i w dużej mierze uwarunkowane są wpływami mas powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego, o przewadze wiatrów zachodnich i północno-zachodnich. Charakteryzuje go duża wilgotność powietrza.

Warunki klimatyczne obserwowane w gminie są typowe dla obszaru Kujaw Miasto i Gminę Strzelno charakteryzuje niski poziom opadów. Wynosi on rocznie około 450 – 500 mm, wskutek czego gmina leży w strefie o najniższych w kraju opadach, a w „Planie zagospodarowanie przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego” zaliczona została do „obszarów niedoboru wody dla roślin uprawnych w okresie wegetacji”. Okres wegetacyjny jest dość długi i twa ok. 217 dni.

Występuje tu klimat nizinny, o cechach klimatu morskiego (łagodne zimy z częstymi odwilżami, z krótkim zaleganiem pokrywy śnieżnej) i kontynentalnego (skąpe opady z przewagą opadów w okresie letnim). Charakteryzuje się także niewielką liczbą dni pochmurnych (stosunkowo duże usłonecznienie), upalnych i mroźnych, rzadko też występują silne wiatry. W skali roku przeważają wiatry zachodnie, znaczny udział jest też wiatrów północno zachodnich.

Teren Miasta i Gminy Strzelno nie wykazuje znacznych dysproporcji w lokalnych warunkach klimatycznych.

Zjawiska podwyższonej wilgotności powietrza oraz większej częstotliwości występowania mgieł i zamgleń towarzyszą płytko występującym wodom gruntowym, podmokłościom, stawom i jeziorom.

Pewien swoisty mikroklimat wprowadzają również kompleksy leśne. Cechuje je większa wilgotność powietrza, zaciszność, zacienienie. Wpływają łagodząco na dobowe i roczne wahania temperatur. (Oddziaływanie lasów na klimat terenów sąsiednich dotyczy przede wszystkim pasa o szerokości 50 – 100 m – wokół kompleksu leśnego).

 

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

7540

Źródło:

Urząd Miejski

Ostatnia zmiana:

2006-01-05 08:15:14

Utworzony:

2006-01-05 08:13:28

Historia zmian


Sputnik Software