Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6896816
od 02 marca 2005Informator » Położenie i podział administracyjny

Położenie i podział administracyjny

Miasto i Gmina Strzelno, jednostka samorządu terytorialnego o statucie miejsko-wiejskim, położona jest administracyjnie w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie mogileńskim, na pograniczu Kujaw i Wielkopolski.

Gmina graniczy:

  • od północy z gminami Janikowo i Inowrocław (powiat inowrocławski),
  • od wschodu z gminą Kruszwica (powiat inowrocławski),
  • od południa z gminami Jezioro Wielkie (powiat mogileński) i Orchowo (powiat słupecki, województwo wielkopolskie),
  • od zachodu z gminą Mogilno (powiat mogileński).

Całkowity obszar gminy wg stanu na dzień 31 maja 2004 roku wynosi 185,28 km2 (18 528 ha), z czego 4,46 km2 (446 ha) zajmuje teren miasta. Gminę zamieszkuje łącznie 12 411 mieszkańców, w tym 6 071 w mieście.

Pod względem administracyjnym gminę tworzy miasto Strzelno oraz 37 miejscowości zgrupowanych w 22 sołectwa. Są to:

Lp.

Jednostka osadnicza

Mieszkańcy stali

6.01.2004

26.05.2005

1

Bławatki

46

46

2

Bławaty

121

127

3

Bronisław

406

402

4

Bożejewice

470

472

5

Busewo

43

41

6

Ciechrz

216

219

7

Ciencisko

251

253

8

Dąbek

7

7

9

Górki

227

231

10

Jaworowo

6

6

11

Jeziorki

201

201

12

Kijewice

44

45

13

Książ

49

47

14

Kurzebiela

4

4

15

Laskowo

2

2

16

Łąkie

310

319

17

Markowice

606

607

18

Miradz

113

112

19

Mirosławice

101

99

20

Młynica

175

176

21

Młyny

261

264

22

Niemojewko

159

161

23

Ostrowo

393

402

24

Przedbórz

10

10

25

Rzadkwin

342

340

26

Sławsko Dolne

353

356

27

Stodoły

190

192

28

Stodólno

189

189

29

Strzelno Klasztorne

191

189

30

Strzelno Klaszt. Wyb. Młyny

38

37

31

Tomaszewo

2

2

32

Witkowo

90

90

33

Wronowy

334

330

34

Wymysłowice

159

157

35

Ziemowity

46

45

36

Zofijówka

24

22

37

Żegotki

135

137

38

Miasto Strzelno

6 137

6 072

RAZEM   

12 451

12 411Głównym centrum gminy i siedzibą jej samorządu jest miasto Strzelno położone w centralnej części gminy, na wschód od miasta Mogilno (siedziby powiatu).


Kompleksy leśne (Lasy Miradzkie), jeziora, ośrodki wypoczynkowe w Przyjezierzu stanowią o możliwościach rozwoju turystyki. Ponadto na terenie gminy znajduje się wiele obiektów dziedzictwa kultury, z zabytkami klasy "0". Do najcenniejszych należy np. budowla bazylikowa - kościół ponorbertański Św. Trójcy, datowany na ostatnie dziesięciolecie XII wieku oraz stojący w jego pobliżu kościół Św. Prokopa.

Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

17796

Źródło:

Urząd Miejski

Ostatnia zmiana:

2006-04-05 12:50:03

Utworzony:

2006-01-05 08:01:00

Historia zmian


Sputnik Software