Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
3189369
od 02 marca 2005
A P E L

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie zwraca się z apelem o udzielenie pomocy rzeczowej i finansowej dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru, jaki miał miejsce  11 marca 2015 roku w  Strzelnie przy ulicy Inowrocławskiej 21 oraz Lipowej 1. Pożar strawił dorobek całego życia wielu rodzin. W jednej chwili zostali pozbawieni dachu nad głową, podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku.
Dlatego gorąco apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą i mają możliwość przyjścia 
z pomocą poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem. 

W sprawie pomocy rzeczowej prosimy kontaktować się  zMiejsko - Gminnym Ośrodkiem  Pomocy Społecznej   w Strzelnie ul. Sportowa 6 pod nr telefonu52 5691447. 
Pomoc finansowa może zostać przekazana na specjalnie utworzony rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Strzelnie

nr konta   16  8159  0003  2001  0008  4488  0004 z dopiskiem „ dla ofiar pożaru”

 

AKTUALNOŚCI

XIII Szaradziarskie Mistrzostwa Strzelna

 więcej >>


Zarząd Oddziału PTTK  w Strzelnie organizuje spotkanie

 więcej >>


Nowa droga oddana do użytku

więcej >>


Ferie 2015 - program zajęć w świetlicy profilaktyczno - wychowawczej

 więcej >>


Zarząd Oddziału PTTK oraz Parafia św. Trójcy organizują spotkanie

 więcej >>


Dzień Przewodnika

więcej >>


60 ogólnopolski konkurs recytatorski

 więcej >>


Bieszczadzkie Opowieści w Bibliotece

 więcej >>


Zarząd Oddziału PTTK organizuje wyjazd

 więcej >>


Komunikat Urzędu Skarbowego

 więcej >>


Ostrzeżenie meterologiczne

więcej >>


 Wnioski na demontaż i utylizację w roku 2015 wyrobów zawierających azbest

 więcej >>


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Strzelno na rok 2015

 więcej >>


Zarząd oddziału PTTK organizuje spotkanie

 więcej >>


Życzenia Bożonarodzeniowe

 więcej >>


Policyjne Komunikaty

więcej >>


Komunikat dla płatników w działach specjalnych

  więcej >>


Kondolencje

więcej >>


Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na wieczór muzyczny


 więcej >>


Zmiany w regulaminie  - SLF

 więcej >>


Zarząd Oddziału PTTK w Strzelnie organizuje wyjazd na koncert Noworoczny

 więcej >>


Zarząd Oddziału PTTK w Strzelnie organizuje wyjazd na koncert bożonarodzeniowy

 więcej >>


Stypendium Pomostowe - lista wyróżnionych osób

 więcej >>


Strzeleńska Liga Futsalu 2014/2015 - terminarz

 więcej >>


Miejska Biblioteka Publiczna - zmiana adresu.

 więcej >>


Mikołajkowy Rajd Rowerowy.

więcej >>


Zarząd Oddziału PTTK  organizuje " Wieczór Mikołajkowy".

więcej >>


Elektroniczny punkt kontaktowy w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 więcej >>


Strzeleńska Liga Futsalu 2014/2015

 więcej >>


Zarząd Oddziału PTTK organizuje wyjazd
    Wyjazd odbędzie się w dniu 28.11.2014 r. do Filharmonii w Bydgoszczy.
więcej >>
Podpisano Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko - Pomorskiego 
    Dla mieszkańców Gminy Strzelno najważniejszym przedsięwzięcie jest zawarte w zadaniu: Priorytetowe powiązania drogowe głównych miast Województwa Kujawsko – Pomorskiego do sieci TEN-T. Przedsięwzięcie to: Droga krajowa nr 15 (DK 15) – relacji Trzebnica – Ostróda (klasa docelowa GP 2/2 ) wraz z budową obwodnicy Strzelna.

 więcej >>


Obchody dnia 11 listopada

 więcej >>


Inwestycje w Gminie Strzelno lata 2010 - 2014

 więcej >>


Spotkanie promujące walory turystyczne Chorowacji
    Spotkanie odbędzie się 20.11.2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

 więcej >>


Wręczenie nagród przez Burmistrza Strzelna dla osób które przyczyniły się do promocji Gminy Strzelno
    Uroczyste spotkanie odbyło się 30 października 2014 r.

 więcej >>


Podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane dotyczące utworzenia ZAZ
    W dniu 3 listopada w Urzędzie Miejskim w Strzelnie nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych.

 więcej >>


Podpisano umowę na wymianę kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Klasztornym
    W dniu 3 listopada 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu nastąpiło uroczyste podpisanie umowy.

 więcej >>


Akcja "Znicz" 
    31 października rozpoczną się ogólnopolskie działania "Znicz 2014".
 więcej >>
Zarząd oddziału PTTK organizuje rajd rowerowy
    Rajd Niepodległościowy  odbędzie się 11 listopada 2014 r. w Strzelnie.

 więcej >>


Gmina Strzelno uzyska dofinansowanie projektu pn. "Wymiana kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Klasztornym"
    
Uroczyste podpisanie umowy nastąpi 3 listopada 2014r.

 więcej >>


Nowa sala sensoryczna w SOSW
   Gmina Strzelno informuje iż w SOSW przu ulicy Parkowej została oddana do użytku nowa sala sensoryczna.

 więcej >>


Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie
    Do końca 2014 r. Miejska Biblioteka Publiczna będzie posiadać w swoich zbiorach nowe pozycje.

 więcej >>


X Jubileuszowe Gminne Dyktando
    W sobotę odbyło się X Gminne Dyktando o Puchar Burmistrza Strzelna.

 więcej >>


Świetlica wiejska w Młynach zyskała nowe wyposażenie
      Zgodnie z umową z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyznania pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW
na lata 2007-2013  świetlica wiejska w Młynach zyskała nowe wyposażenie.

 więcej >>


Trwa przebudowa dróg - B. Prusa i Zakrzewskiego
    Od początku października trwa zadanie inwestycyjne mające poprawić infrastrukturę drogową na ulicach Prusa oraz Zakrzewskiego.

 więcej >>Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego "Złote Gody"
    W dniu 15.10.2014r. w tut. Urzędzie Miejskim zostały wręczone medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

 więcej >>


Zarząd PTTK organizuje spotkanie
    Spotkanie odbędzie się w auli LO w Strzelnie.


 wiecej >>


Bezpłatna zbiórka odpadów rolniczych
    Urząd Miejski w Strzelnie oraz firma AGROOPC organizują bezpłatną zbiórkę odpadów rolniczych.


więcej >>


Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego " Cztery pory roku w Województwie Kujawsko -  Pomorskim"
    Parafia Św. Trójcy w Strzelnie oraz Romański Ośrodek Kultury Ottona i Bolesława rozstrzygnęli konkurs fotograficzny.

 więcej >>


Zarząd PTTK w Strzelnie organizuje wyjazdy
    
W miesiącu październiku odbędą się wyjazdy zorganizowane przez Zarząd PTTK.

 więcej >>


Dofinansowanie projektu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu
    Dnia 23 września w Urzedzie Miejskim w Strzelnie została podpisana umowa dotycząca utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu przy pomocy środków z PFRON.

więcej >>


Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej ze środków unijnych
    Dnia 23 września w Urzędzie Miejskim w Strzelnie została podpisana umowa dotycząca projektu pn. "Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej".

 więcej >>


Zaproszenie na II Fetting Festiwal 
    Urząd Gminy w Baranowie ma zaszyt zaprosić na II Fetting Festiwal.

 więcej >>


Zarząd oddziału PTTK organizuje wyjazdy
    
Zarząd oddziału PTTK w Strzelnie informuje o planowanych wyjazdach w miesiącu wrześniu.

  więcej >>
X Gminne Dyktando
    
18 października 2014 r. w hali sportowej przy Gimnazjum w Strzelnie odbędzie się X Gminne Dyktando.

więcej >>


Obwodnica Strzelna w projekcie kontraktu Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 - 2020
    
Dnia 29.08.2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się konferencja dotycząca stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego w sprawie kontraktu terytorialnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na okres programowania 2014 - 2020.

  więcej >>


Dożynki Gminne 2014
    W dniu 07.09.2014 r. w miejscowości Wronowy odbędą się dożynki gminne.

 więcej>>


Stypendia dla studentów szkoł wyższych 2014/2015 
    Burmistrz Strzelna ogłasza nabór wniosków o udzielenie stypendium dla studentów szkół wyższych.

więcej>>


Harmonogram odbioru odpadów - II półrocze 2014 r.

więcej >>


Pożegnanie wakacji 
    Zarząd PTTK w Strzelnie organizuje wyjazd do Bydgoszczy dotyczący pożegnania wakacji.

więcej >>


Pożyczki dla organizacji pozarządowych
    Od dnia 1 kwietnia 2014 roku rozpoczął swoją działalność Punkt Kosultacyjno Doradczy w zakresie pożyczek i poręczęń dla organizacji pozarządowych, współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 więcej >>


Ruszył nabór do Programu Stypendiów Pomostowych 2014/2015 
    
Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy zdolny i ambitny maturzysta, który skończył szkołę ponadgimnazjalną w roku 2014 i spełnił określone warunki.

 więcej >>


Ostrzeżenie meterologiczne !
     Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  informuje o możliwym wystąpieniu burz.

 więcej >>


Ostrzeżenie meterologiczne !
    Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  informuje o możliwym wystąpieniu burz oraz opadów gradu.

 więcej >>


Badania mammograficzne przy Urzędzie Miejskim w Strzelnie 
    Dnia 11 sierpnia 2014 r. przy Urzędzie Miejskim w Strzelnie będzie można wykonać badania mammograficzne.

 więcej >>


Okresowa emerytura rolnicza
    
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.
     więcej >>  
Wakacyjna liga warcabowa
    Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie oraz Miejska Biblioteka Publiczna organizują wakacyjną ligę warcabową.

  więcej >>Zarząd Oddziału PTTK Strzelno organizuje wyjazdy
    Zarząd Oddziału PTTK od 02.08.2014 r. organizuje wyjazdy.

więcej >>


Ogłoszenie o wyjeździe na profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne
  W dniu 20 sierpnia 2014 roku Gminna Rada Kobiet w Strzelnie zorganizuje wyjazd na profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne.

 więcej >>


Nowe formularze wniosków o przyznanie pomocy w związku z ogłoszonymi naborami !!!
    W związku z ogłoszonymi naborami na działania: MAŁE PROJEKTY oraz ODNOWA I ROZWÓJ WSI przypominamy iż obowiązują nowe formularze wniosków o przyznanie pomocy.

 więcej >>
Nowe godziny otwarcia biblioteki

    W okresie wakacji biblioteka będzie czynna od 8.00 do 16.00 ( w soboty od 9.00 do 12.00).

 więcej >>
Nowa publikacja biblioteki 
    Tradycyjnie w czerwcu Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie publikuje w formie książkowej pokłosie Lokalnego Przeglądu Twórczości Literackiej.

  więcej >>
Dzielnicowi dostali służbowe telefony
           
    Dzielnicowi z powiatu mogileńskiego otrzymali służbowe telefony komórkowe. Teraz mieszkańcy będą mieli z nimi łatwiejszy i szybszy kontakt.
 
 więcej >>
Dyżur koordynatora w Urzędach Gmin i Urzędzie Miasta
    W związku z planowanym naborem na działania : Małe Projekty oraz Odnowa i Rozwój Wsi, wznowione będą od 23.06.2014 r. dyżury koordynatora w Urzędach Gmin Orchowo, Dąbrowa i Jeziora Wielkie oraz Urzędzie Miasta Strzelno. 

 więcej >>
Gminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków
    W sobotę 7 czerwca  reprezentanci gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wystartowali w VIII Gminnej Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków.

  więcej >>
Terminy zebrań wiejskich
    Terminy zebrań wiejskich czerwiec 2014 r.

 więcej >>
Zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent
    Od 1 czerwca 2014 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

  więcej >>
Konkurs na najatrakcyjniejszą gminę
    Radio PIK zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najatrakcyjniejszą gminę w województwie kujawsko - pomorskim.

  więcej >>
XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych
    Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wspólnie z: Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BGK oraz innymi instytucjami, które     przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych w roku akademickim 2014/2015 będzie kontynuować Program STYPENDIÓW POMOSTOWYCH.

 więcej >>
Turniej Powiatowy Siatkówki z okazji Jubileuszu X rocznicy działalności sekcji piłki siatkowej mężczyzn MGOKiR Strzelno

    W dniu 10 maja Ośrodek Kultury w Strzelnie zorganizował Powiatowy Turniej w siatkówkę do którego zostały zaproszone reprezentacje UKS Bielice, ZS Strzelno, Absolwenci ZS Mogilno i   MGOKiR Strzelno.

  więcej >>
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin
    Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział w Inowrocławiu.

 więcej >>

Rowerowe wędrówki Szlakiem Piastowskim i w okolice Romańskiego Strzelna

    PTTK im. Antoniego Słowińskiego zaprasza na rowerowe wędrówki Szlakiem Piastowskim i w okolice Romańskiego Strzelna.

 więcej >>

Warsztaty rękodzieła - „Haft krzyżykowy”
    Muzeum - Romański Ośrodek Kultury Ottona i Bolesława działający przy Parafii p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie organizuje warsztaty rękodzieła - „Haft krzyżykowy”.

 więcej >>
Pomóżmy Nikoli

    Fundacja ,,ISKIERKA" jako organizacja pożytku publicznego w imieniu rodziców zwraca się z apelem do ludzi dobrej woli o pomoc finansową dla Nikoli Kowalskiej.

 
 więcej >>ODWIEDŹ STRONY:
 
                  

Żadna część jak i całość utworów zawartych na niniejszej stronie internetowej nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gminy Strzelno. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gminy Strzelno lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

 


Sputnik Software